Inschrijfformulier Judolessen

U kunt het formulier inleveren bij Budo Max of opsturen: Guido Gezellestraat 66 | 6416 SZ Heerlen
Naam:             
Adres:      
Pc/woonplaats:  
Tel.:   
E/mail.:   
Geb.datum:   
M/V:        
Schrijft zich in voor de les(sen):  
Les(sen):    
Dag:        
Tijd(en):   

Contributie € 15,-- per maand.
Wordt per kwartaal voldaan u ontvangt tijdig een factuur.
Eenmalig inschrijfgeld € 10,--.

 

Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden.

  • Lesgeld wordt per kwartaal voldaan, direct na ontvangst nota.
  • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico.
  • BUDO MAX hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen middels het daarvoor bestemde opzegformulier.

Handtekening voor akkoord: 

 
Datum:    
Plaats:  
print